پل جنگی شماره 1، محور اسلامشهر - پرندک

موقعیت سازه

 کیلومتر 560+81  محور اسلامشهر – پرندک

نوع سازه

.پل راه آهن یک دهانه به طول 7 متر با عرشه ای شامل 3 عدد دال خط بتنی که توسط تیرهای فولادی که بار را به کوله ها انتقال می دهند

هدف آزمونها

  ت1- تعیین مشخصات دینامیکی واقعی سازه جهت ثبت در بانک اطلاعاتی و استفاده در مطالعات بعدی تعیین خرابی

  ب2- بررسی نحوه توزیع بار بین دال خط بتنی و تیرهای فولادی

  ب3- بررسی تاثیر عملیات بهسازی انجام شده بر روی پل

  ب4- بررسی ماکزیمم شتاب تیرهای باربر در سرعت های مختلف عبور دیزل جهت کنترل یکپارچگی سیستم عرشه

  ب5- بررسی کرنش و تنش موجود در اجزای بتنی و فولادی عرشه

نحوه انجام آزمونها

  ارتعاش سازه به کمک عبور دیزل 6 محور 120 تنی، با سرعت های 10، 20، 30 و 60 کیلومتر بر ساعت

نوع و تعداد سنسورها

  نصب 12 سنسور شتاب سنج  3 مولفه ای روی بال تحتانی تیرهای فولادی و 12 سنسور شتاب سنج  3 مولفه ای  روی دال خط های بتنی

 ی 14 عدد کرنش سنج در قسمت تار فوقانی و در 2 طرف هر یک از دال خط های بتنی، روی بال تحتانی و زیر بال فوقانی در قسمت وسط دهانه تیرهای

فولادی و در نزدیکی محل تکیه گاه ها روی جان تیرهای فولادی

خروجی آزمونها

  تشخیص فرکانس 6 مود ارتعاشی، میرایی و شکل های مودی آنها

تنش در دال های بتنی و جان و بال تیرهای فولادی در محل تکیه گاه و وسط دهانه

 

عرشه پل و دالخط های بتنی

شتاب سنج های کابلی روی بال تحتانی تیر باربر

شتاب سنج های بدون سیم روی دالخط¬های بتنی