پل راه آهن محور میانه – خواجه نصیر

موقعیت سازه

کیلومتر 475 محور میانه خواجه نصیر، بلاک شیخ صفی – بابک

نوع سازه

پل راه آهن طاقی سنگی به طول 174 متر و دارای چهار دهانه 25 متری و چهار دهانه 7.5 متری

هدف آزمونها

ی1- تعیین مشخصات دینامیکی واقعی سازه جهت ثبت در بانک اطلاعاتی و استفاده در مطالعات بعدی تعیین خرابی

 ی2- مقایسه رفتار دینامیکی هر یک از قوس ها با یکدیگر

ی3- عیب یابی و بررسی خرابی احتمالی در هر یک از پایه ها، فونداسیون ها یا قوس ها

نوع و تعداد سنسورها در انجام آزمون

  انجام 7 آزمون با چیدمان متنوع از آرایش سنسورها روی پل و نصب 72 عدد سنسور شتاب سنج  3 مولفه ای

ارتعاش سازه

  ارتعاش سازه به کمک 1- حرکت  چهار عدد دیزل 6 محور 120 تن با سرعت 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 کیلومتر در ساعت

ی 2- یک دیزل و واگن های باری به وزن 450 تن

 ی 3- قطار باری به وزن 950 تن

خروجی آزمونها

  تشخیص فرکانس 8 مود ارتعاشی، میرایی و شکل های مودی آنها

 

 

 

 چیدمان حسگرها بر روی عرشه پل مورد نظر

  انجام آزمونهای دینامیکی بر روی پل کیلومتر 475

  مود اول استخراج شده از حرکات واقعی عرشه پل با فرکانس 5.08 هرتز

  مود دوم استخراج شده از حرکات واقعی عرشه پل با فرکانس 14.486 هرتز