آزمایش بارگذاری  و پایش سلامت سازه ها

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد 129

کد پستی: 8415683037

تلفن: 33931373-031

فکس: 33931372-031

همراه: 09133118284